Praktisk Kinesiologi – Succes i Klinikken

Dato:  17. og 18. februar 2024

Lørdag kl. 9.30 – 18.30 og søndag fra kl. 9.00 – 18.00

Sted: Karins Helse Klinik, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120  Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

Du kan vælge dette kursus, hvis: du selv vil sammensætte din uddannelse, eller allerede er kinesiolog og gerne vil have gang i din klinik og have SUCCES SOM KINESIOLOG.

Timetal: 18 lektioner

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4 og Stress 1. At du har én og meget gerne flere traumekorrektioner at gøre brug af. Har kendskab til chakraer og meridianer.

Indhold:

 • Enkle og meget effektive og dybtgående tests og korrektioner.
 • Forskellige prætest så du kan sammensætte et møde med din klient, så vedkommende forstår, hvordan de forskellige energiubalancer hænger sammen og kan tolkes som en energi-diagnose.
 • Grundigt afprøvede tests og korrektioner som igennem flere år har betydet, at jeg altid har haft rigeligt at se til i min klinik.
 • De mest effektive teknikker sammensat på en måde, så du får rigtig gode resultater.
 • Korrektion af dybe reverseringer.
 • Udrensning af toxiner – let og effektivt.
 • Simpel, nem og effektiv traumekorrektion.
 • Overordnet og effektiv energiafbalancering

Nogle af testene er plukket ud fra andre kinesiologisystemer, nogle er kommet som inspiration ved at se nogle af de forskellige dygtige kinesiologer og behandlere i deres arbejde og undervisning og nogle er ”poppet op” i mit arbejde i klinikken. Alt sammen gennemprøvet med succes i flere år.

Superviseret træning: Ja, hvis det ønskes

Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø.

Såfremt der kan samles et hold på ca. 6 kursister, kan kurset også afholdes andre steder.

Pris: 2.800 kr. incl. manual og forplejning.

Instruktør: Karin Jensen

Matrix – modul 1

begge dage 9.00 – 18.00

Dato: 20. og 21. januar 2024

Datoer for de øvrige 4 moduler af Matrix aftales med deltagerne, når vi mødes på modul 1.

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120  Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

Dette kursus MATRIX modul 1 og de efterfølgende moduler kan tages som en særskilt kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en forskel. Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet, organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning/belastninger og flere specifikke problematikker.

Kursist udtaler:

Jeg kan varmt anbefale MATRIX kurserne til alle. Kurserne er nemme og lige til at gå til. For nye kinesiologi studerende er dette bare guf. For mig personligt har kurserne betydet, at jeg med viden fra MATRIX kurserne og Succes i Klinikken ret hurtigt fik gang i min lille klinik, (selvom jeg var ret ny i denne spændende kinesiologi verden, da jeg startede på kurserne). Jeg oplever gang på gang, at hos de klienter, som anbefaler mig til andre, har jeg brugt en kombination af MATRIX / Succes i Klinikken proceduren. Hvis jeg skulle give stjerne for kurserne – så er der 5 stjerne her fra mig *****

Pris: kr. 2.800,- incl. manual og forplejning

Timetal: 18 lektioner. Afholdes som weekend kursus eller efter nærmere aftale.

Forudsætninger: At du kan muskelteste og gerne Kropsafbalancering 1-4 eller TFH.

Derfor skal du vælge dette kursus:

 • Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
 • Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og balancerer alle energisystemerne indefra og ud
 • Du lærer at korrigere grundmatrix, der danner det optimale grundlag for videre test og afbalancering. Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
 • Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en super effektiv basis korrektion
 • Få grundlaget i orden til effektive korrektioner i forhold til fysiske / organrelaterede / kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige, omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
 • Kende baggrunden for livsenergi, og cellens og kroppens grundstruktur

Kurset hedder Matrix, da vi alle er afhængige af, om vores grundmatrix er i orden. Er grundmatrix ikke i orden, er det startskuddet til senere ubalancer.

Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små og store oplevelser vi alle bærer med os, kan ændre balancen i vores Matrix. Endda påvirkningerne fra vores forfædre og vores omgivelser kan have indflydelse på vores sundhedstilstand. Den sociale arv, den følelsesmæssige arv og den genetiske arv.

Ubalancer i Matrix kan give fysiske skævheder, fysiske problemer samt problemer med indlæring og psyke.

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og tilføjelser.

På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I høj grad energimedicin.

Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

På kurset gennemgår vi:
Principperne bag måden at se sammenhænge på, principperne bag livsenergi, frekvenser, energimatrix og alle grundenergierne. En masse teori omkring energisystemer, celleenergi, positive og negative påvirkninger og specielt hvordan du let og effektivt kan korrigere med bl.a. frekvenser.

Superviseret træning: Ja, hvis det ønskes

Afsluttes med eksamen.

Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, Vejle Ø. Eller efter nærmere aftale.

Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.

Matrix – modul 2

Dato:  Aftales med deltagerne på modul 1, når vi starter i januar 2024.

lørdag kl. 9.00 til 18.00, søndag 9.00-18.00  eller efter nærmere aftale

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

På dette kursus går vi i dybden med test af kranieknogler, ryg og bækken. Specifikke problematikker i forhold til nakkehvirvler, kranie, bækken og nervesystem samt cerebrospinalvæskens påvirkning og betydning for hele vores velbefindende.

Du lærer blandt andet:

 • En let og enkel måde at korrigere skævheder i ryg, nakke, bækken.
 • Hvad de forskellige knoglers indbyrdes ubalance betyder. Hvordan du spotter de ubalancer, du specielt skal være opmærksom på, og hvordan de korrigeres.
 • Disse ubalancer kan medføre store belastninger på mange niveauer. Blandt andet store belastninger fra skelet, kranieknogler og organer. Vi arbejder på dette kursus med hvad dette samspil eller mangel af samspil betyder for den enkeltes fysiske, mentale og psykiske tilstand  Hvordan disse ubalancer skaber grundlag for depression og andre sygdomme
 • Hvordan fødselsskader, vaccinationsskader, følelsesmæssige ubalancer samt andre påvirkninger forstyrrer vores matrix, og hvordan det rettes op til en forbedret base/struktur for klienten.
 • Hvordan struktur, organer og nervesystem påvirker hinanden
 • En enkelt og effektiv måde at arbejde på et dybt plan, så klienten mærker forskellen

MATRIX modulerne kan tages som en særskilt kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en forskel.

MATRIX, Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet, organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning/belastninger og flere specifikke problematikker.

Pris: kr. 2.800,- incl. manual og forplejning

Timetal: 18 lektioner.

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 eller TFH samt MATRIX – Modul 1.

Derfor skal du vælge dette kursus:

 • Du ønsker ret hurtigt at kunne spotte grundlæggende ubalancer hos klienten
 • Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
 • Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og balancerer alle energisystemerne indefra og ud
 • Du korrigerer grundmatrix samt de dybere specifikke ubalancer
 • Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
 • Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en super effektiv korrektionsmetode.
 • Testene danner grundlag for effektive korrektioner i forhold til fysiske / organrelaterede / kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige, omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
 • Du bliver i stand til at korrigere mange fødselsskader samt chokrelaterede strukturelle ændringer, der ofte giver problemer med indlæring og psyke.

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og tilføjelser.

På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I høj grad energimedicin.

Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

Matrix – modul 3

Dato:  Aftales med deltagerne, når vi starter på modul 1 i januar 2024.

Lørdag kl. 9.00 – 18.00, søndag kl. 9.00 til 18.00  

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

På Modul 3 lærer du at korrigere forskellige elementer med vigtighed i forhold til sundhed og vitalitet for hjerne og sanser og ikke mindst den mentale funktion og balance helt generelt. Nyeste forskning indenfor Demens og Altzheimers viser at disse elementer er grundlæggende og yderst vigtige.

Vi arbejder også med øjne, ører/indre øre/øreknogler og optimering af indlæring og hvordan vi helt konkret kan hjælpe til en hurtigere og bedre indlæring/trivsel. Noget der har hjulpet rigtig mange i alle aldersgrupper. Nogle børn flytter sig 2 klassetrin på ½ år.

 • Du lærer indledende observationer og test samt effektivt at korrigere.
 • Vigtige test i forhold til bl.a. trivsel, mental optimering, indlæring
 • Korrektion af traumer/fødselstraumer, der blokerer for optimal trivsel
 • En del teori om årsagerne til forskellige indlæringsproblemer
 • Du ønsker at arbejde dybt og se resultater.
 • Effektivt til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
 • Effektive korrektioner i forhold til hele den grundlæggende energi til hjerne og dermed også adfærdsrelaterede problematikker.
 • Vigtig for hukommelse, indlæring, at kunne være i en større flok og samtidig modtage indlæring

MATRIX modulerne kan tages som en særskilt kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en forskel.

MATRIX, Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet, organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning/belastninger og flere specifikke problematikker.

Pris: kr. 2.800,-

Timetal: 18 lektioner.

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 eller TFH samt MATRIX, Modul 1+2.

Derfor skal du vælge dette kursus:

 • Du ønsker ret hurtigt at kunne spotte grundlæggende ubalancer hos klienten
 • Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
 • Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og balancerer alle energisystemerne indefra og ud
 • Du korrigerer grundmatrix samt de dybere specifikke ubalancer
 • Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
 • Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en super effektiv korrektionsmetode.
 • Testene danner grundlag for effektive korrektioner i forhold til fysiske / organrelaterede / kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige, omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
 • Du bliver i stand til at korrigere mange fødselsskader samt chokrelaterede strukturelle ændringer, der ofte giver problemer med indlæring og psyke.

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og tilføjelser.

På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I høj grad energimedicin.

Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

Matrix – modul 4

Dato:  Aftales med deltagerne, når vi starter på modul 1 i januar 2024. 

Begge dage 9.00 – 18.00  

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

På modul 4 arbejder vi med organer, kirtler, nervesystem, hormonsystem, og hvordan problemer i et system kan påvirke de andre systemer. Vi kommer ind på, hvad der specielt kan skabe problemer og hvordan det korrigeres. Herudover vil vi arbejde med blod, lymfe, knogler og helt generelt samarbejdet mellem de forskellige dele.

MATRIX modulerne kan tages som en særskilt kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en forskel.

MATRIX, Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet, organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning/belastninger og flere specifikke problematikker.

Timetal: 18 lektioner.

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 eller TFH samt MATRIX, Modul 1.

Derfor skal du vælge dette kursus:

 • Du ønsker ret hurtigt at kunne spotte grundlæggende ubalancer hos klienten
 • Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
 • Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og balancerer alle energisystemerne indefra og ud
 • Du korrigerer grundmatrix samt de dybere specifikke ubalancer
 • Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
 • Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en super effektiv korrektionsmetode.
 • Testene danner grundlag for effektive korrektioner i forhold til fysiske / organrelaterede / kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige, omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
 • Du bliver i stand til at korrigere mange fødselsskader samt chokrelaterede strukturelle ændringer, der ofte giver problemer med indlæring og psyke.

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og tilføjelser.

På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I høj grad energimedicin.

Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

Pris 2.800,-

Matrix – modul 5

Dato:  Aftales med deltagerne, når vi starter på modul 1 i januar 2024. Begge dage 9.00 – 18.00  

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

På Matrix, modul 5 lærer vi, hvordan man går i dybden med forskellige områder / emner.

Du er nu fortrolig med de forskellige basisområder fra de tidligere Matrix moduler, og nu borer vi i dybden, træner i at ”tænke” systemet og hvordan du bevæger dig dybere i de ønskede områder.

Det er kinesiologisk ”Free-styling”, når det er bedst. Træn, lær, tænk systemet og se helheden.

Altså rigtig meget kinesiologisk testning/gennemgang af cases og/eller gennemgang af, hvordan vi bevæger os ind til de centrale områder med udgangspunkt i konkrete problematikker/spørgsmål, som kunne være i forhold til en af dine klienter, dig selv eller et familiemedlem.

Det er nu, det bliver spændende og hvor din viden udfordres

Og så lige de sidste specielle test i forhold til Matrix.

Også her anvendes lyd-frekvenserne, der er introduceret på de tidligere Matrix-moduler.

Pris: kr. 2.800,-

Timer: 18

Forudsætning: Matrix, modul 1-4

Specifik Følelsesforløsning

Dato:  6. og 7. april 2024  –  begge dage 9.30 – 17.30

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120  Vejle Ø

Kurset er godkendt af Danske Kinesiologer til uddannelse til DK-Kinesiolog.

Præcis, hurtig, let anvendelig og effektiv følelsesforløsning.

Som kinesiolog har du det bedste udgangspunkt for at udøve denne meget præcise form for følelsesforløsning samt coaching til endnu bedre præstation af enhver art.

Du kan arbejde meget dybt med forskellige følelsesmæssige tilstande eller opnå et endnu bedre ståsted i forhold til nye situationer eller for at være den bedste udgave af dig selv.

Kinesiologitesten er grundelementet og danner en præcis vej til at forløse selv meget dybe følelser og komplekse tilstande.

En super effektiv teknik, hvor vi finder ”den rigtige nøgle til låsen” så problemet opløses.  

 • Det er en let, præcis, sikker og super effektiv behandlingsteknik, som er let at lære og let at udføre.
 • Et nemt og hurtigtvirkende værktøj til at hjælpe din klient – også nem at bruge på sig selv.
 • Det er meget præcist, og derfor virker det straks.
 • Vi arbejder på krop – sind – ånd. Man siger også at vi vækker sjælen til live.
 • Denne metode er rigtig god til at forløse følelser, smerter, og til at opnå endnu større succes og blive den bedste udgave af sig selv.

Efter dette kursus vil du være rigtig skarp til at hjælpe folk med følelsesmæssige problematikker eller præstationer.

Der sker en afkodning af tanken og cellerne og derfor kan der ske en hurtig forløsning eller ændring, der til tider kan komme uventet og overraskende både for klienten og for terapeuten. Virkningen varer ved.

Det er meget præcist, og derfor virker det straks.

Vi finder med det samme ”den rigtige nøgle til låsen”

For forståelsens skyld er hermed lige nogle eksempler på effekten:

 1. Mand der arbejdede på højlager kom af med sin højdeskræk efter en session. Han har siden taget ture i svævebaner over lange strækninger og i bjergrigt landskab helt uden problemer. 
 2. Pige med græsallergi. Efter en snak og en session var hendes græsallergi forbedret dramatisk.
 3. Dreng med flyskræk. Efter samtale og en session fik familien en dejlig ferie uden frygt for flyvning.
 4. Mand med flyskræk. Efter samtale og en enkelt korrektion forløste skrækken sig. Han og familien har siden været på utallige flyferier. 
 5. Kvinde er blevet røgfri. Prøvet flere gange at droppe rygning uden held. Har nu været røgfri i flere år. Her arbejdede vi med det over en periode.
 6. Kan være et vigtigt element i forhold til barnløshed/Frygt for ikke at kunne blive gravid. Flere er efterfølgende blevet gravide.
 7. Kvinde kunne ikke køre eller gå over broer (heller ikke små broer over veje, selv når hun havde sin mand i hånden). Efter samtale og en session fortalte hun glædesstrålende at hun nu havde været på ferie i Sverige og dermed over de store broer både ud og hjem(Vejle Fjord broen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen) uden problemer.

Kan anvendes i forhold til:

 • Traumer
 • Fobier
 • Alle følelser (f.eks. vrede, irritation, sorg, skyld, angst, stress, ikke at være god nok)
 • Fysiske smerter eller ubehag – Selvværd
 • Afhængighed (f.eks. af cola, spiritus, overspisning, rygning, arbejde)
 • Forkølelse m.v.
 • Personlig udvikling
 • Forskellige situationer i forbindelse med indlæring, fremlæggelse, tale eller lignende
 • Fjerne forhindringer i forhold til dine ønsker eller mål
 • Præstere bedre
 • Aktiv coaching hvor hele dig er involveret
 • Rigtig godt til hjælp i erhvervslivet

Som det fremgår af ovennævnte punkter, er der stort set ikke den ting, du ikke kan anvende teknikken til. Det er et fantastisk redskab til at arbejde med alt indenfor det mentale og følelsesmæssige.

Det kan være en stor fordel, at du kan hjælpe folk med ting der kan være svære at forklare eller meget dybe, personlige problematikker uden at de behøver at fortælle om det. De skal blot tænke på det. Så kan du hjælpe.

På kurset:

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne forhindringer/ønsker til forbedringer, så det er samtidig et ret udviklende kursus, hvor du får et fint stort personligt udbytte.

Kurset er meget praktisk arbejde, hvor det er ”learning by doing” efter en gennemgang af de grundlæggende teorier, punkter og forskellige processer.

Du får arbejdet meget med egne problematikker samtidig med at du lærer det, så du bliver sikker i spørgeteknik og anvendelse.

Forudsætning for deltagelse: KA 1-4 eller TFH, så du kan teste.

Pris: kr. 3.000,00

På dette kursus er der rigtig meget læring. Hos andre vil det tilsvarende tage betydelig længere tid og til en væsentlig højere pris.

Antal timer: 16 timer