Matrix – modul 4

Dato:  Aftales med deltagerne, når vi starter på modul 1 i september 2023. 

Begge dage 9.00 – 18.00  (lørdag måske 9.30-18.30)

Afholdes på Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Godkendt af Danske Kinesiologer.

På modul 4 arbejder vi med organer, kirtler, nervesystem, hormonsystem, og hvordan problemer i et system kan påvirke de andre systemer. Vi kommer ind på, hvad der specielt kan skabe problemer og hvordan det korrigeres. Herudover vil vi arbejde med blod, lymfe, knogler og helt generelt samarbejdet mellem de forskellige dele.

MATRIX modulerne kan tages som en særskilt kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en forskel.

MATRIX, Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet, organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning/belastninger og flere specifikke problematikker.

Timetal: 18 lektioner.

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 eller TFH samt MATRIX, Modul 1.

Derfor skal du vælge dette kursus:

  • Du ønsker ret hurtigt at kunne spotte grundlæggende ubalancer hos klienten
  • Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
  • Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og balancerer alle energisystemerne indefra og ud
  • Du korrigerer grundmatrix samt de dybere specifikke ubalancer
  • Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
  • Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en super effektiv korrektionsmetode.
  • Testene danner grundlag for effektive korrektioner i forhold til fysiske / organrelaterede / kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige, omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
  • Du bliver i stand til at korrigere mange fødselsskader samt chokrelaterede strukturelle ændringer, der ofte giver problemer med indlæring og psyke.

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og tilføjelser.

På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I høj grad energimedicin.

Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

Pris 2.800,-