Coaching

I coachingen arbejder vi på at udvikle og udfolde dine ressourcer.

Coaching er samtale, reflektion og motivation.

 • Nå dine mål og skab de resultater, du ønsker – personligt, i erhvervslivet, sportsligt
 • Når du vil ændre drømme til opnåelige mål.
 • Er du i tvivl om, hvad du vil? (arbejde, livssituation, bolig m.v.)
 • Har du et mål, men ved ikke hvordan du kommer i gang eller kommer videre mod målet.
 • Hjælp til at finde ind til egne ønsker og ressourcer
 • Bliv BEVIDST om, hvordan du kan ændre tanker og adfærd og dermed skabe store positive forandringer for dig selv.
 • Vil du være ressourcestærk eller ressourcesvag? Du har et VALG. Forandring fra negativ og drænende til at være positiv og ressourcefuld.
 • Når du har brug for sparring og modspil eller dybde i din tanke i forhold til specifikke problematikker
 • Når du vil tage ansvar for egen udvikling og læring
 • Øget opmærksomhed på dine tanker og adfærd.
 • Hvordan påvirker dit sprog dine egne og andres tanker.
 • Når du vil motivere dig selv.
SUCCES KOMMER INDEFRA.